Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Diagnozy

Jednym z zadań naszej Poradni jest prowadzenie działań i badań diagnostycznych, dotyczących zarówno możliwości i potrzeb, jak również problemów i zaburzeń rozwojowych, edukacyjnych oraz wychowawczych dzieci i młodzieży.

Podstawę diagnozy stanowią:
• rozmowa, wywiad,
• obserwacja dziecka / ucznia,
• badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
• analiza dostępnej dokumentacji,
• analiza zaleconych badań medycznych,
• opinia wychowawców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów.

Konsekwencją wielokierunkowego procesu diagnostycznego jest:
• wydanie opinii lub orzeczenia,
• zakwalifikowane do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• udzielenie wskazówek i porad,
• podejmowanie działań wspierających, profilaktycznych, interwencyjnych i mediacyjnych zarówno wobec dzieci / uczniów, jak również rodziców, wychowawców i nauczycieli.