Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Doradztwo zawodowe

Jednym z zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest orientacja i doradztwo zawodowe. Celem podejmowanych w tym zakresie działań jest udzielanie uczniom pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej. Poradnia realizuje działania związane z informacją, orientacją i poradnictwem zawodowym dla szkół i placówek swojego rejonu. Odbiorcami usług Poradni są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Pracownicy Poradni realizują zadania z poradnictwa zawodowego na terenie Poradni  oraz na terenie placówek, z którymi współpracują.

W zakresie realizowanych zadań oferuje się:

  • konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,
  • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych ucznia,
  • warsztaty dla uczniów klas VIII niezdecydowanych w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole,
  • grupę wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego dla pracowników szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

W ramach poradnictwa i orientacji zawodowej Poradnia wydaje następujące opinie w sprawie:

  • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy (OHP),
  • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
  • możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu przez ucznia, który nie ukończył 14 lat do 1 września roku szkolnego, w którym rozpocznie praktykę zawodową.