Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Procedura uzyskiwania opinii

Aby uzyskać opinię Poradni należy:

Diagnoza wykonana w poradni często kończy się wydaniem opinii, w której przedstawione zostają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, w tym jego mocne strony i trudności, stanowisko poradni, czyli stwierdzenie, co może prawdopodobnie być przyczyną występujących problemów oraz wskazania dla rodziców i nauczycieli na temat dalszego sposobu postępowania z dzieckiem.

Ustawowo na wydanie opinii poradnia ma 30 dni, a w szczególnych wypadkach 60 dni od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna pisemnego wniosku. Może również zdarzyć się, że pracownik poradni poprosi rodzica o pogłębienie diagnozy dziecka poprzez wizytę u odpowiedniego lekarza specjalisty, na przykład neurologa albo psychiatry dziecięcego i dopiero po odbyciu tej wizyty i dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji nastąpi wydanie opinii.

Należy jednak pamiętać, że szkoła może udzielać uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeśli widzi taką potrzebę, nawet bez opinii z poradni.