Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Sieć współpracy pedagogów

Od 2000 roku odbywają się cykliczne spotkania grupy wsparcia dla pedagogów. Celem spotkań jest m. in.:

• bogacenie warsztatu pracy,
• dzielenie się doświadczeniem zawodowym,
• omawianie trudnych przypadków,
• propagowanie nowości wydawniczych, programów profilaktyczno – wychowawczych.


Spotkania odbywają się w formie warsztatów, szkoleń, konsultacji indywidualnych. Tematyka spotkań:
„Przemoc w rodzinie.”
„Przemoc w szkole.”
„Sekty – przedmiot fascynacji i zagrożeń.”
„Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.”
„Życie ze złością.”
„Pułapka niewybaczalnej krzywdy.”
„Sytuacja psychologiczna dzieci w rodzinie dysfunkcjonalnej.”
„Wprowadzenie do profilaktyki systemowej.”
„Debata wychowawców z rodzicami.”
„W co grają uczniowie ?.”
„Jak radzić sobie ze stresem.”
„Dziecko z wadą słuchu w szkole.”
„Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego.”
„Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.”
„Anoreksja i bulimia psychiczna.”
„Strategie profilaktyczne i ich skuteczność.”
„Procedury interwencyjne w szkole.”
„Temperament. Rola cech temperamentu w funkcjonowaniu ucznia w szkole.”
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.”
Program profilaktyczno – wychowawczy „Cukierki”.